ติดต่อเจ้าหน้าที่

x
Clear
Collapse
กลุ่มงาน : กลุ่มเกษตร
สินค้า :เครื่องในสุกร
ติดต่อ :02-547-5119
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
สินค้า :หอมแดง
ติดต่อ :02-547-5119
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
สินค้า :ส้ม
ติดต่อ :02-547-5118
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
สินค้า :เกลือ
ติดต่อ :02-547-5119
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
Collapse
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล
สินค้า :Username/Password
ติดต่อ :02-547-4829, 02-547-4837
หน่วยงาน :กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4
Collapse
กลุ่มงาน : กลุ่มมันสำปะหลัง
สินค้า :มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ติดต่อ : 02-547-5123
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
Collapse
กลุ่มงาน : กลุ่มอุตสาหกรรม1
สินค้า :เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อนระบบก๊าซ
ติดต่อ :02-547-5121
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
Collapse
กลุ่มงาน : กลุ่มอุตสาหกรรม2
สินค้า :เครื่องพิมพ์อินทาลโย
ติดต่อ :02-547-5121
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
สินค้า :สารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
ติดต่อ :02-547-5124
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10
Collapse
กลุ่มงาน : กลุ่มอุตสาหกรรม3
สินค้า :เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
ติดต่อ :02-547-5121
หน่วยงาน :กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ชั้น 10